Bạn có đủ điều kiện cho một Grant Home Sửa chữa? The Way để Được Grants Home Repair

Hầu như tất cả các khoản trợ cấp của chính phủ đang thực hiện cụ thể và cung cấp hướng tới các loại, những người đang sống dưới một điều kiện khó khăn, ngay cả đối với các khoản tài trợ sửa chữa nhà.

Các điều kiện tiên quyết phần lớn phụ thuộc vào yêu cầu người nộp đơn của bạn như là một thay thế cho các thu nhập hoặc các biến xếp hạng tín dụng trong các cá nhân. Các khoản tài trợ tập trung vào những người bị thu nhập thấp cũng như các vấn đề tín dụng. Phần lớn thường hơn không, hầu hết với các khoản tài trợ được phát hành qua, một số chính quyền tiểu bang và địa phương liên bang. Vì vậy mà bạn có thể chọn ra những người đàn ông và phụ nữ cần nó nhất, họ chỉ định các phòng ban chuyên dụng để phát hiện các trình độ của các ứng viên, thẩm tra nhu cầu và thu nhập của họ từ cả gia đình.

Rõ ràng, người dân Mỹ, những người thực hiện đầy đủ sử dụng các khoản tài trợ sửa chữa nhà không có lý do tương tự. Tuy nhiên các khoản chi phí đáng kể và quan trọng như dọn rác, loại bỏ điện hệ thống dây điện hoặc cháy nguy hiểm, sửa chữa rò rỉ trên các bức tường và mái nhà, thay thế và sửa chữa đường ống để cơ sở nước uống, kết hợp với một phòng tắm cho rằng thời gian rất ban đầu và như vậy được cấp chủ yếu là do ý nghĩa bởi phương tiện của các cơ quan chức năng.

Ngoài các nhóm thu nhập thấp của folks, các khoản hỗ trợ sửa chữa nhà cũng tập trung vào những người khuyết tật. Nếu bạn là một cá nhân tật nguyền, bạn có thể áp dụng cho các khoản tài trợ sửa chữa nhà để gây quỹ để làm điều chỉnh cần thiết trong nhà của bạn để đảm bảo rằng nó mang lại rất nhiều khả năng tiếp cận và thoải mái trên mặt của bạn. Ví dụ, những người cần phải di chuyển trên một chiếc xe lăn có thể muốn thêm dốc nội thất và ngoại thất ngôi nhà hoặc họ có thể có thể muốn thiết lập một thang máy.

Trong những trường hợp này, họ có thể chắc chắn liên hệ với HUD, FEMA, cá nhân hảo tâm, các nhóm tư nhân hoặc một trang web web mười tám; bạn là trợ cấp sửa chữa nhà. Việc phê duyệt để có được các khoản tài trợ không phải là cực kỳ không biến chứng dù. Bạn có thể được yêu cầu phải cung cấp tất cả các tài liệu, chứng chỉ cần thiết. Ngay lập tức thích hợp sau khi được sự chấp thuận của cấp sửa chữa nhà, bạn có thể có tiền mặt của bạn và bắt đầu sửa chữa. Khoảng thời gian trả nợ có thể được kéo dài, để mỗi tháng chỉ có một phần nhỏ về số tiền được trả. Nhưng nếu bạn tập trung vào sửa chữa nhà tài trợ , cố gắng để có được càng nhiều khoản tài trợ là có thể đạt được, vì không có giới hạn cho việc áp dụng và thành công của bạn bị tăng phê duyệt.

Theo Khoan bê tông tại TPHCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *