Làm thế nào để Thực hiện một Shutter Cửa ủi Nội

Tôi làm ủi tôi trong một phòng ngủ, chứ không phải là khu vực giặt ủi trong tầng hầm chưa hoàn thành của tôi. Tôi muốn có một tủ đẹp trai để giữ cho hội đồng quản trị dễ dàng nhưng giấu khỏi tầm nhìn. trung tâm ủi prefab Generic có thể nạp $ 400, vì vậy tôi đã quyết định để làm của riêng của tôi bằng cách sử dụng 40 $ vớt màn trập, với một bỏ con thiên nga, ra cửa. Tại 18 46 inch, màn trập là đủ rộng để che giấu sự chèn ủi-board mà tôi đã lên kế hoạch gài bên trong tủ (Hafele gấp lên bảng, $ 205; Rockler) và khoảng gấp hai lần chiều cao. Chiều cao phụ lại đủ không gian trên tàu cho một kệ cung và một phần còn lại chất sắt. Một thanh treo trên cửa giữ áo sơ mi tươi ép. Và sơn, màu sắc kết hợp để kết thúc hiện trên khuôn mặt của màn trập, đoàn kết gỗ mới và cũ

Sơn:.. nho Benjamin Moore Gum

Theo Khoan rút lõi bê tông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *