Hiểu được Giấy phép Home Repair

Bạn có thể tự hỏi tại sao có một nhu cầu để có được một giấy phép xây dựng, nếu bạn cố gắng để cải thiện hoặc sửa chữa nhà của bạn. Vâng, điều này là rất quan trọng, vì điều này sẽ đảm bảo rằng quá trình bạn sẽ thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn đặt ra cho khu vực của bạn. Có khoanh quy tắc và các quy định cũng như xây dựng mã số mà bạn phải tuân theo. Đây là an toàn cho bạn và cho sự an toàn của cộng đồng của bạn.

Tuy nhiên, không phải tất cả sửa chữa và cải tiến nhà phải có giấy phép, đó là lý do tại sao bạn phải làm quen hơn khi giấy phép được yêu cầu. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn không làm việc với các nhà thầu. Nếu bạn làm việc với các nhà thầu, họ sẽ thực hiện được giấy phép trong danh bạn.

Bạn có thể sẽ được yêu cầu để có được một giấy phép khi bạn làm một cập nhật lớn. Điều này là cần thiết vì điều quan trọng là bạn làm theo các bộ tiêu chuẩn để xây dựng các công trình mới trong khu vực của bạn. Ngoài chuẩn hóa an toàn của kết cấu, các tiêu chuẩn này cũng được thiết lập cho các chức năng của các tòa nhà hoặc tài sản. Nếu bạn sẽ chuyển đổi nhà của bạn hoặc một phần của nhà bạn để một văn phòng, sau đó, bạn sẽ được yêu cầu để có được một giấy phép.

Một điều quan trọng bạn phải nhớ là một thực tế rằng giấy phép là rất quan trọng. Họ không chỉ là những mảnh giấy tờ mà bạn phải trả trong các bộ phận xây dựng các khu phố của bạn. Họ được yêu cầu bởi vì điều quan trọng là bạn làm theo các quy định xây dựng trong khu vực của bạn.

Bạn cần tuân theo một quy trình có hệ thống có được một giấy phép.

1. Nó chính thức bắt đầu bằng cách gửi văn bản yêu cầu các cơ quan xây dựng. Việc sửa chữa và công trình xây dựng nhằm mục đích nên được chỉ định. Đó cũng là điều cần thiết mà các kế hoạch hoặc kế hoạch chi tiết của việc đổi mới được đính kèm.
2. Các nhân viên có thẩm quyền sẽ xem xét các hồ sơ nộp.
3. Sau khi xem xét các ứng dụng, một thanh tra viên có thể được yêu cầu kiểm tra nhà của bạn trước khi dự án có thể bắt đầu.
4. Sau khi ứng dụng của bạn được chấp thuận, dự án có thể bắt đầu. Dự án có thể được theo dõi bởi các thanh tra viên được phân công trong quá trình này.
5. Ghi nhớ rằng bạn cần phải bắt đầu và hoàn thành dự án tại một thời gian quy định. Nếu bạn sẽ không thể hoàn thành dự án trong thời gian từ ngày đến hạn, bạn sẽ được yêu cầu để mua giấy phép khác.

Như đã đề cập trước đó, không phải xin phép trong tất cả những thay đổi bạn làm trong nhà của bạn. Bạn sẽ không cần giấy phép trong việc sửa chữa đơn giản như đồ đạc thay thế, trừ khi điều này sẽ ảnh hưởng đến hệ thống nước hoặc đường ống dẫn nước của bạn. Bạn sẽ không cần giấy phép cũng như nếu bạn sơn lại tường của bạn. Giấy phép yêu cầu không giống nhau ở khắp mọi nơi là tốt. Điều này phụ thuộc vào các thành phố, tiểu bang hoặc khu phố.

Một yếu tố quan trọng để xem xét trong đòi hỏi giấy phép là ảnh hưởng của nó trên các hệ thống chính của tài sản. Nếu nó ảnh hưởng đến hệ thống sưởi ấm, làm mát, điện và nước, sau đó chuẩn bị để xin giấy phép. Nếu bạn không chắc chắn về việc liệu để có được một hay không, kiểm tra với cơ quan xây dựng địa phương đầu tiên để xác minh.

Theo Khoan cắt bê tông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *