HDD Repair Virus – Làm thế nào để loại bỏ HDD Repair

Làm thế nào để loại bỏ HDD Repair

HDD Repair là một chương trình mô phỏng một chương trình chỉnh sửa ổ đĩa cứng legit, nhưng sự thật là HDD Repair thực sự là một loại virus máy tính. Các ứng dụng giả mạo là một rebrand của virus trước đó tên là HDD Plus. Các scam, mà là rất nhiều lây nhiễm các máy tính trên toàn thế giới, hoạt động bằng cách hiển thị một sản phẩm bảo mật được thiết kế chuyên nghiệp. Chương trình cho người dùng phải mua chương trình để loại bỏ nhiễm trùng. Toàn bộ quá trình là một scam như không có chương trình VN và kết quả là không có thật là tốt. Bất cứ ai đã mua HDD Repair ngay lập tức nên hủy bỏ thẻ tín dụng của họ và thông báo cho ngân hàng của họ.

HDD Repair thường được phân phối thông qua Trojan có vẻ như là chương trình hợp pháp, nhưng thay vì cài đặt HDD Repair mà không có sự đồng ý hoặc cho phép. Một khi bị nhiễm, HDD Repair ngay lập tức và tự động khởi chạy khi khởi động máy tính. Từ đó HDD Repair hiển thị kết quả quét giả và tuyên bố rằng chương trình phải được mua để được khử trùng.

Cũng giống như tất cả mọi thứ về HDD Repair , không ai trong số các HDD Repair cảnh báo được xác thực hoặc hợp pháp.

Nó là rất khuyến khích bạn tải về các công cụ loại bỏ HDD Repair để loại bỏ nhiễm trùng nghiêm trọng này.

Về virus thích HDD Repair

Virus được thiết kế như các nhà cung cấp bảo mật hợp pháp đã bị nổ trong vòng 3 năm qua. Các chuyên gia dự đoán nhiễm giống như HDD Repair sẽ tiếp tục lây lan trên internet. Các nhóm ủng hộ những loại virus này đang kiếm tiền rất tốt đi lừa đảo của họ nên khó có xu hướng này sẽ làm chậm hoặc ngăn chặn bất cứ lúc nào sớm.

Theo Khoan cắt bê tông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *