Giới thiệu về một Grant Home Repair

một Grant Home Repair là gì?

Trang chủ sửa chữa tài trợ là một cách để người dân phải trả tiền cho sửa chữa nhà mà nếu không có thể vẫn chưa được ấn định. trợ cấp nhà sửa chữa có thể mang lại cho dây điện đến mã, sửa chữa hoặc thay thế các hệ thống tự hoại, và thêm tính năng tiết kiệm năng lượng như cách nhiệt và bão cửa sổ.

nhà sửa chữa tài trợ có sẵn từ nhiều nguồn khác nhau, với trình độ khác nhau. Mẫu số chung là, tất nhiên, quyền sở hữu nhà. Bằng chứng về thu nhập, công việc hoàn thành bởi một nhà thầu được cấp phép, và giới hạn cho số tiền của công việc là tất cả những cân nhắc đó phải được thực hiện khi việc tìm kiếm tài trợ thích hợp.

Trang chủ sửa chữa tài trợ, như một quy luật, là cho sửa chữa cần thiết để ở an toàn của ngôi nhà hoặc để tạo ra năng lượng nhà hiệu quả hơn. trợ cấp nhà sửa chữa thường sẽ không bao gồm sơn, bổ sung nhà, hoặc tạo cảnh quan.

Ai Cung cấp Sửa Chữa Nhà tài trợ?

Trang chủ sửa chữa tài trợ có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Chính phủ liên bang, thông qua Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, là một trong những nhà cung cấp các khoản tài trợ sửa chữa nhà. Rất nhiều quốc gia và cộng đồng cũng cung cấp các khoản tài trợ sửa chữa nhà. Trong khi nó có vẻ như không thể tìm thấy các khoản tài trợ, không được nản lòng.

Một cách để tìm các đề xuất địa phương tài trợ sửa chữa nhà là để liên hệ với ngân hàng địa phương hoặc tổ chức cho vay khác. Quen thuộc với vấn đề sửa chữa nhà, tổ chức cho vay nhất có thể chỉ cho bạn hướng của một cơ quan cấp giấy thích hợp.

Nếu tình hình nhà ở của bạn cần sự giúp đỡ ngay lập tức, bạn nên liên hệ với đô thị tại địa phương. Nhiều cộng đồng cung cấp viện trợ khẩn cấp cho nhu cầu trước mắt, chẳng hạn như một lò hoặc nước vấn đề bị hỏng.

Ai có thể đủ tiêu chuẩn cho một Grant Home Sửa chữa?

Trang chủ sửa chữa tài trợ thường nhằm vào những người đó sẽ không đủ điều kiện cho một chân bằng nhà truyền thống của tín dụng hoặc khoản vay cá nhân. Cho dù do tuổi tác, thu nhập, hoặc lịch sử tín dụng, trợ cấp sửa chữa nhà có thể thu hẹp khoảng cách giữa một khoản vay cải thiện nhà truyền thống và cho phép một nhà rơi vào tình trạng hư hỏng không thể ở được.

Nếu, sau khi nghiên cứu các lựa chọn của bạn, bạn thấy rằng bạn không đủ điều kiện cho một khoản trợ cấp sửa chữa nhà, có sự lựa chọn khác có sẵn. Cùng một cơ quan cung cấp tài trợ sửa chữa nhà nhiều lần cũng sẽ cung cấp các khoản vay lãi suất thấp. Trong khi vẫn còn có những quy định về các loại sửa chữa nhà mà có thể được thực hiện với số tiền này, quá trình vòng loại thường là ít nghiêm ngặt hơn cho một dòng tín dụng mua nhà từ một tổ chức cho vay.

 

Home Repair My Will Be Bao By A Grant Home Sửa chữa?

Trang chủ sửa chữa tài trợ bao gồm một loạt các dự án cải thiện nhà. Điển hình là các dự án được tài trợ bởi chính phủ liên bang có hướng dẫn nghiêm ngặt chính. Nói chung một nhà mà có vấn đề an toàn, chẳng hạn như hệ thống dây điện đã lỗi thời hoặc một hiên nhà cũ khiến cho nhập cảnh ngôi nhà nguy hiểm tiềm tàng sẽ được xem xét để cấp sửa chữa nhà. Một cấp liên bang cũng có thể trả tiền cho thêm vật liệu cách nhiệt, sửa chữa hoặc thay thế các cửa sổ và cửa ra vào, hoặc làm các loại công việc khác để tạo ra năng lượng nhà hiệu quả hơn. Một cấp liên bang sẽ không trả tiền cho một remodel nhà bếp, thêm tủ quần áo hoặc không gian lưu trữ, hoặc dự án khác có thể được coi là mỹ phẩm. Ngoài ra, một khoản trợ cấp liên bang sẽ không trả tiền cho việc sửa chữa trên một ngôi nhà mà vẫn có nghi vấn về sinh sống, ngay cả sau khi sửa chữa.

Nhà nước và cộng đồng tài trợ có các tiêu chuẩn đủ điều kiện khác nhau, và khác nhau rất nhiều. Trong khi một số khoản tài trợ sẽ phản ánh chặt chẽ các chỉ thị của các chương trình liên bang, các chương trình tài trợ khác là cho một mục đích cụ thể. Một số chương trình nhằm mục đích làm nhà năng lượng hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn, hoặc bảo quản cấu trúc ban đầu. Các chương trình này, trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn khó khăn đối với trình độ, có thể là một cách tuyệt vời để có được tiền nếu đường dự án của bạn với mục đích của họ.

chương trình cấp nhà nước và các địa phương khác cũng đang hướng về phía người nhận đặc biệt, cho dù họ là đầu tiên chủ nhà thời gian, người già hoặc các nhóm trong dân số. Nếu bạn đủ điều kiện cho một trong các khoản tài trợ, bạn có thể tìm thấy ít hạn chế hơn về các loại cải tiến nhà mà bạn có thể thực hiện. Như với bất kỳ chương trình tài trợ, điều quan trọng là để đảm bảo rằng kế hoạch của bạn phù hợp với các kế hoạch của các cấp tổ chức hoạch trước khi bạn bắt đầu quá trình tu sửa.

Trong khi nó có vẻ như áp dụng cho và chấp nhận giới hạn số tiền tài trợ các tùy chọn có sẵn cho chủ nhà, thực tế là rất khác nhau. trợ cấp nhà sửa chữa là một cách để mọi người có thể sẽ không bình thường có thể cải thiện nhà của họ để làm như vậy. Ngoài ra để làm ngôi nhà của mình một nơi an toàn hơn và thoải mái hơn để sống, họ cũng làm tăng giá trị tài sản của họ cũng như các giá trị của khu phố.

Theo Khoan rút lõi bê tông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *