Home » Tin tức xây dựng » Vườn và lưu trữ Shed Kế hoạch – Làm thế nào để Chọn

Vườn và lưu trữ Shed Kế hoạch – Làm thế nào để Chọn

Chọn kế hoạch nhà vườn và lưu trữ có vẻ dễ dàng khi ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu, nhưng có một số suy nghĩ bạn nên đưa vào nó. Bài viết này sẽ làm cho nó dễ dàng cho bạn để quyết định về việc lưu trữ phải và vườn đổ kế hoạch cho bạn.

Trước hết, bạn nên đánh giá nhu cầu của bạn. Cách tốt nhất để làm điều này là để tập trung vào những mục đích chính của nhà kho mới của bạn. Là khu vườn của bạn đổ sẽ được sử dụng đơn giản chỉ để lưu trữ? Bao nhiêu không gian là cần thiết để chứa tất cả các mặt hàng bạn sẽ được lưu trữ? Hãy xem xét những câu hỏi này trước khi quyết định kế hoạch vườn đổ sẽ rất tốt cho bạn.

Nhiều người sử dụng lưu trữ của họ đổ như một hội thảo, ngoài việc lưu trữ. Nếu bạn đang có kế hoạch sử dụng của bạn như một hội thảo, hãy chắc chắn bạn có phòng bổ sung và thiết lập một khu vực để dễ di chuyển khi bạn làm việc. Đây là một vài điều bạn sẽ muốn xem xét khi mua các kế hoạch vườn và kho lưu trữ.

Một khía cạnh khác của quy hoạch là nơi nhà kho của bạn sẽ được đặt. Hầu hết mọi người đặt nhà kho của họ trên một mảnh ngoại thành tài sản của họ, cách xa nhà. Bạn sẽ muốn chắc chắn rằng có đủ diện tích đất cho các kích thước nhà kho bạn xây dựng. Hãy xem xét cách mặt đất là gì, và nếu bạn cần phải thực hiện bất kỳ điều chỉnh cấp độ cao hơn khu vực.

Cuối cùng, bạn sẽ cần phải quyết định nếu bạn muốn cửa sổ trong lưu trữ hoặc khu vườn của bạn kho cùng với vị trí và cách nhiều. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng cửa nhà kho của bạn cung cấp cho bạn khoảng rộng rãi để bạn có thể đặt máy cắt cỏ và cưỡi thiết bị lớn hơn bên trong. Sử dụng cửa trượt hoặc cửa trên cao tương tự như một cửa nhà để xe cũng là một xem xét để dễ sử dụng.

Một lời nhắc nhở cuối cùng, nếu nhà kho của bạn vượt quá 100 feet vuông, nó có thể bị xây dựng các quy định mã. Đây chỉ là một vài điều bạn có thể muốn suy nghĩ trước khi bạn chọn phương án nhà vườn hoặc lưu trữ của bạn. Là chuẩn bị là một nửa trận chiến!

Theo Khoan cắt bê tông TPHCM

Vườn và lưu trữ Shed Kế hoạch – Làm thế nào để Chọn
Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *