Home » Tin tức xây dựng » Tất cả các khoản vay Về Trang chủ Sửa chữa

Tất cả các khoản vay Về Trang chủ Sửa chữa

Đối với hầu hết người nhà của họ là đầu tư lớn nhất của họ. Và khi đầu tư là cần sửa chữa, đôi khi chỉ có một khoản vay sửa chữa nhà có thể cung cấp số tiền bạn cần phải duy trì bảo dưỡng của nhà bạn. May mắn thay, có một số tùy chọn có sẵn để tài trợ cho việc sửa chữa nhà mà ngôi nhà của bạn cần.

cá nhân tổ chức cho vay

Nếu rò rỉ mái hoặc bệnh zona của bạn đã được thay thế , bạn không thể đưa ra làm sửa chữa khẩn cấp chỉ vì bạn nghĩ rằng bạn không thể đủ khả năng đó. Bạn cần tiền để sửa chữa mái nhà của bạn, và bạn cần nó ngay bây giờ. Nhưng nếu bạn đang sống từ tiền lương để ngân phiếu tiền lương, điều này có thể không đơn giản như nó có vẻ.

Các ngân hàng và các tổ chức cho vay tư nhân cung cấp các dòng vốn sở hữu nhà tín dụng. Đây là loại hình cho vay sửa chữa được dựa trên vốn chủ sở hữu bạn sở hữu ngôi nhà của bạn. Các ngân hàng cũng như các công đoàn tín dụng cung cấp loại này cho vay với lãi suất rất hợp lý. Số tiền bạn có thể vay sẽ phụ thuộc vào các tổ chức cho vay. Một số người cho vay tư nhân cho phép lên đến 70% vốn chủ sở hữu nhà của bạn cho số tiền vay.

Yêu cầu đối với các khoản cho vay sửa chữa nhà sẽ thay đổi từ một tổ chức cho vay khác. Lãi suất sẽ phụ thuộc vào điểm số tín dụng của bạn. Một số người cho vay thậm chí phê duyệt khoản vay cho khách hàng vay với ít hơn điểm số tín dụng sao. Tuy nhiên, bạn nên mong đợi lãi suất cao hơn nếu tín dụng của bạn là không tốt.

Chính phủ Trang chủ Sửa chữa vay

Chính phủ liên bang cũng cung cấp các khoản vay sửa chữa nhà cho khách hàng vay đủ điều kiện. Những khoản vay lãi suất thấp có sẵn cho những người có thu nhập thấp có nhà cần sửa chữa và bảo trì. Sửa chữa tài chính được cung cấp bởi chính phủ có những hướng dẫn nghiêm ngặt quy định cụ thể các loại sửa chữa rằng khoản vay có thể được sử dụng cho.

Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị hoặc HUD cùng với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cung cấp các khoản vay được quản lý bởi nhà ở địa phương cơ quan chức năng. Các khoản vay này đi kèm với một mức lãi suất thấp. người mua nhà tiềm năng thậm chí có thể áp dụng cho Phục hồi chức năng HUD và sửa chữa cho vay chủ mà sẽ cho phép họ kết hợp việc mua, sửa chữa, chi phí cải tạo thành một thế chấp duy nhất

203 (k) Phục hồi chức năng Loan -. Để đủ điều kiện cho vay này , ngôi nhà phải có ít nhất một năm cũ. Sửa nhà phải lên đến ít nhất là $ 5.000. Sửa chữa thuộc loại vay bao gồm sàn và mái nhà sửa chữa, do thời tiết, tân trang nhỏ, sơn lại, và làm nhà nhiều hơn năng lượng của bạn hiệu quả

Trang chủ Sửa chữa Loan và Grant -. Các sửa chữa nhà ở nông thôn và cho vay phục hồi chức năng và Chương trình Tài trợ cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho người dân nông thôn có thu nhập rất thấp. Khoản vay này có thể được sử dụng để nâng cấp hoặc sửa chữa nhà của họ để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Sửa chữa nhà và chương trình cho vay Grant cũng cung cấp các khoản tài trợ cho người già 62 tuổi trở lên để sửa chữa nhà và nâng cấp.

Theo Khoan rút lõi bê tông

Tất cả các khoản vay Về Trang chủ Sửa chữa
Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *