Home » Tin tức xây dựng » Sửa chữa vết nứt trần – Trang chủ Sửa chữa Tư vấn

Sửa chữa vết nứt trần – Trang chủ Sửa chữa Tư vấn

Nó không phải là hiếm để tìm vết nứt trên tường thạch cao hoặc bạn trần. Nó không phải là hiếm để tìm vết nứt trên trần gỗ của bạn, hoặc, nhưng bài viết này là về thạch cao hoặc vách thạch cao trần nhà có vết nứt nhỏ hay lớn trong họ và những gì thực sự gây ra các vết nứt và làm thế nào bạn có thể sửa chữa chúng.

Tin hay không, hầu hết các vết nứt trên trần nhà của bạn và trong các bức tường của bạn, trên bất kỳ vách thạch cao hoặc thạch cao nội thất nhà, đang có được những kết quả trực tiếp của phong trào cơ cấu trong nhà. Điều này có thể là từ một trận động đất nhỏ, các thành phần khung được bắt đầu co lại, như gỗ bắt đầu để làm khô nó ra hoặc thậm chí nó có thể là từ giải quyết căn nhà của bạn. vết nứt lớn hơn có thể biểu hiện vấn đề với nền tảng của bạn hoặc thậm chí trên đất bạn.

Nếu bạn có một vết nứt lớn trên trần nhà của bạn, và điều này sẽ là một cái gì đó mà bạn có thể dính một phần vào, bạn có thể có một vấn đề cơ cấu và tôi sẽ khuyên bạn nên liên hệ với một nhà thầu sửa chữa nhà trong khu vực của bạn để đánh giá tình hình của bạn.

bạn nhận ra rằng bạn có những vết nứt trên trần nhà của bạn và họ không phải là rất lớn, làm thế nào để bạn sửa chữa chúng. Cách đơn giản nhất để áp dụng một trét paintable vào các vết nứt và sơn lại khu vực này. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm một số thất vọng trong tương lai, đặc biệt là nếu các vết nứt bắt đầu trở nên lớn hơn.

Cách tốt nhất để sửa chữa các vết nứt, sẽ được áp dụng một số băng sợi thủy tinh tường và sau đó áp dụng một hợp chất liên chuẩn vách thạch cao để hoàn thành trần nhà một cách chính xác. Nếu trần nhà của bạn có kết cấu âm thanh hoặc trên tường, bạn sẽ cần phải nộp đơn xin lại để kết thúc trên các khu vực này để phù hợp với trần hiện tại của bạn một cách chính xác.

Nếu bạn có vết rạn, tôi sẽ không phải lo lắng về họ, trừ khi họ bị lớn hơn. Tuy nhiên, bạn luôn có thể áp dụng một chút hàn và sơn lại chúng.

Tôi muốn nhắc nhở bạn điều gì đó mà tôi đã nói trước đó trong bài viết này, nếu các vết nứt lớn hơn chiều rộng của một quý, bạn có thể muốn liên hệ với một chuyên gia xây dựng. Bạn có thể có một số thiệt hại cấu trúc nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở hoặc cơ cấu của bạn.

Theo Khoan rút lõi bê tông

Sửa chữa vết nứt trần – Trang chủ Sửa chữa Tư vấn
Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *