Home » Tin tức xây dựng » Sửa chữa ô tô – Những thay đổi trong công nghệ

Sửa chữa ô tô – Những thay đổi trong công nghệ

Các tai nạn xe hơi, như một sự kiện chung, và sửa chữa xe, như một ngành công nghiệp xây dựng xung quanh các sự cố của xe, có thể cho chúng tôi biết rất nhiều về công nghệ trong thời gian mà chúng ta đang sống. Bằng cách tham gia vào quan điểm rằng lịch sử của công nghệ là một lịch sử của dự phòng, chúng ta có thể xây dựng một lịch sử của công nghệ, trong đó thậm chí tai nạn có chỗ đứng của họ. Nói cách khác, mỗi sự kiện trong sự phát triển của công nghệ đã có ảnh hưởng đến tình trạng hiện tại của sự vật.

Khi xem xét các ngành công nghiệp sửa chữa ô tô như một cơ quan của hệ thống hỗ trợ công nghệ tổng thể của xe, nó phải là lưu ý rằng các mạng lưới và hệ thống thường là một vấn đề quan điểm. Chiếc xe như một đối tượng, phù hợp với hệ thống công nghệ khác, chẳng hạn như vai trò của nó trong việc di chuyển người từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại. Hơn nữa, tìm cách cụ thể tại các ngành công nghiệp, sửa chữa xe, nó là hệ thống riêng của mình, với các cơ quan riêng của mình, hệ thống riêng của các đối tượng và các công cụ.

Một chiếc xe, giống như bất kỳ đối tượng công nghệ khác (hay lý thuyết của công nghệ), cũng phải được đánh giá cao khả năng thích ứng trong thiết kế của nó. Ô tô có thể được thực hiện để phù hợp với ít người hơn, chẳng hạn như xe hơi thể thao, hoặc thực hiện để phù hợp với các gia đình lớn, chẳng hạn như xe thể thao đa dụng. Một loạt các hình thức là có thể, mặc dù họ thường bị hạn chế bởi các đặc điểm nhất định. Bất kỳ hệ thống thay đổi có những hạn chế đó đẩy ổ đĩa hướng thích ứng.

Chiếc xe sửa chữa bản thân ngành áp đặt những hạn chế nhất định về thiết kế của chiếc xe, và các thay đổi thiết kế của chiếc xe cũng là có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp. tình hình vòng phản hồi này là phổ biến trong hệ thống thích nghi. Các hệ sinh thái cũng làm việc chủ yếu đi của các vòng phản hồi để tạo ra trạng thái cân bằng, nhưng cũng có thể gây ra sự thay đổi thích ứng. Mỗi thay đổi trong hệ thống là phụ thuộc vào lịch sử của hệ thống đó.

Một số dự phòng lịch sử khám phá giá trị bao gồm thực tế rằng cơ thể con người không tiến hóa để tồn tai nạn giao thông. Tiến hóa sinh học và phát triển công nghệ đến với nhau trong cuộc xung đột. Nó cũng có thể được lưu ý rằng việc thiết kế nội thất của chiếc xe tái tạo các mối quan hệ trong gia đình hạt nhân, với người cha ở bánh xe, người mẹ ở ghế hành khách và trẻ em ở ghế sau. Cả hai tổ chức sinh học và xã hội đã có một ảnh hưởng sâu sắc hướng về cách công nghệ đối tượng được thiết kế.

Cơ thể con người và các gia đình hạt nhân cả hai đều có một hiệu ứng trên thiết kế của chiếc xe. Ô tô liên tục được tái thiết kế để tăng tính an toàn và để thích ứng với nhu cầu khác nhau của các gia đình hiện đại. Các ngành công nghiệp sửa chữa ô tô đã phải thích ứng để theo kịp với sự thay đổi thiết kế. Các hình thức có sẵn khác nhau mà xe đi từng đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn.

Cơ học đang trở nên công nhân tri thức nhiều như họ là công nhân cơ khí. Máy tính đã trở thành một phần không thể thiếu của các cơ khí không? ? Xưởng? cũng như bên trong của mỗi chiếc xe. Máy tính đã trở thành một mạng, diễn đạt trong mạng lưới các công nghệ hiện có của chúng tôi.

Như bạn có thể thấy, hệ thống thích nghi bao gồm nhiều mối quan hệ phức tạp đã hình thành một mạng lưới dày đặc của các tương tác. Ô tô thay đổi kích thước, hình dạng và màu sắc cho phù hợp với nhu cầu nhất định, và cơ khí đã phải thích nghi, dẫn đến sự bùng nổ của các kỹ thuật sửa chữa và kỹ thuật.

Theo Khoan cắt bê tông

Sửa chữa ô tô – Những thay đổi trong công nghệ
Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *