Home » Tin tức xây dựng » Làm thế nào để Tìm Chính phủ Sửa Chữa Nhà tài trợ

Làm thế nào để Tìm Chính phủ Sửa Chữa Nhà tài trợ

Mặc dù không phải tất cả mọi người nhận thức được thực tế, có thực sự là ? Nhà? ? Sửa chữa? tài trợ mà bạn có thể nhận được từ chính phủ. Điều này có nghĩa rằng họ sẽ thực sự cung cấp cho bạn số tiền bạn cần phải sửa chữa ngôi nhà của bạn, mà bạn không bao giờ phải trả lại.

Những khoản này không có sẵn cho tất cả mọi người, nhưng trong một số trường hợp, bạn có thể hội đủ điều kiện, vì vậy nó là giá trị xem xét. Thông thường họ là cho những người có nhà cửa bị hư hại trong thảm họa, hoặc cho những người là người già hoặc người tàn tật.

Có một vài nơi, nơi bạn có thể tìm cho chính phủ ? Nhà? ? sửa chữa? tài trợ mà bạn có thể đủ điều kiện. Đầu tiên, nếu nhà bạn bị hư hại trong một thảm họa, bạn nên kiểm tra với Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA). Họ đã thông tin cần thiết được đăng trên trang web của họ, hoặc bạn có thể ghé thăm văn phòng của FEMA tại địa phương của bạn để tìm ra những khoản tài trợ có sẵn.

Một tổ chức mà đôi khi mang lại những khoản tài trợ là HUD, Bộ Gia Cư và Phát triển đô thị . Cuối cùng, bạn cũng có thể kiểm tra với các trang web grants.gov để xem những gì có thể có sẵn.

Trước khi thực sự áp dụng cho ? Sửa chữa? tài trợ cho bạn ? nhà? , bạn sẽ muốn tìm hiểu chính xác những gì cần phải được thực hiện, và những gì nó sẽ chi phí bạn. Hầu hết các nhà thầu và ? Nhà? bảo trì ? Sửa chữa? người sẽ sẵn sàng để đến với ngôi nhà của bạn và cung cấp cho bạn một ước tính miễn phí. Sau đó, bạn có thể sử dụng để tìm ra các khoản tài trợ, và bao nhiêu người trong số họ, bạn sẽ cần phải áp dụng cho để trang trải các chi phí.

Với một chút nghiên cứu, bạn có thể tìm thấy các khoản tài trợ mà bạn cần được bạn ? nhà? ? sửa chữa? , hoặc ít nhất là để trang trải một số chi phí của ? sửa chữa? . Bạn có thể phải áp dụng cho một số khoản tài trợ khác nhau trước khi bạn nhận được một, như có kinh phí hạn chế có sẵn, và bạn sẽ không đủ điều kiện cho tất cả.

Nếu bạn kết thúc nhận được tài trợ, nó sẽ tất cả được giá trị nó mặc dù, vì nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền. Để biết thêm thông tin về chính phủ ? Nhà? ? Sửa chữa? tài trợ và cho vay, xem trang web của tác giả về ? nhà? bảo trì / ? sửa chữa? , đã đề cập trong đoạn dưới đây.

Theo Khoan cắt bê tông

Làm thế nào để Tìm Chính phủ Sửa Chữa Nhà tài trợ
Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *