Home » Tin tức xây dựng » Làm thế nào để sửa chữa một lỗi Parse

Làm thế nào để sửa chữa một lỗi Parse

Sửa một lỗi phân tích cú pháp phụ thuộc vào loại lỗi gặp phải và những gì chương trình đã được chạy vào thời điểm đó. Những lời khuyên này sẽ giúp bạn giải quyết các lỗi phân tích cú pháp cụ thể của bạn và cung cấp ý tưởng về cách giải quyết khác nhau các lỗi máy tính khác là tốt, tăng tốc độ và hiệu quả trên máy tính của bạn.

Phân tích Defined

các phân tích cú pháp hạn xuất phát từ tiếng Latin có nghĩa là một phần của bài phát biểu. Trong biệt ngữ máy tính, phân tích đề cập đến kiểm tra mã cho các lỗi cú pháp như bỏ đi dấu ngoặc kết thúc hoặc một cái gì đó tương tự. Một lỗi phân tích cú pháp, sau đó, dùng để chỉ một lỗi trong mã của một chương trình hoặc một trong các thành phần của nó. Càng đi sâu vào lập trình cơ bản với các chương trình như Microsoft Silverlight hoặc thêm một lượng nhỏ mã để blog sẽ là nơi một người bình thường có thể gặp một lỗi phân tích cú pháp.

Một lỗi phân tích cú pháp thông thường có thể xảy ra khi cố gắng cài đặt Windows XP từ một đĩa CD. Người dùng sẽ cố gắng chạy đĩa CD, bộ đếm thời gian sẽ nhận được để khoảng 39 phút còn lại về cài đặt, và sau đó một lỗi với dòng chữ “Manifest lỗi Parse: không hợp lệ ở cấp cao nhất của tài liệu” xuất hiện và cài đặt là không thể hoàn thành

Phân tích được sửa chữa

để khắc phục các loại đầu tiên của lỗi, kiểm tra mã của bạn một cách cẩn thận để đảm bảo rằng tất cả các dòng kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;) và rằng bất cứ điều gì mà có một đầu khung hoặc ruột kết đã là một kết thúc trên, theo các ngôn ngữ lập trình thích hợp. Đối với mã blog đơn giản, một blogger thậm chí đã phát triển một ứng dụng mà sẽ làm cho mã “đăng thân thiện.”

 

Đối với loại thứ hai của lỗi phân tích cú pháp, điều này được gây ra bởi một tập tin CONTROLS.MAN bị hỏng trên đĩa CD cài đặt Windows XP. Để khắc phục lỗi này, Microsoft cho thấy sắp xếp lại các đĩa CD cài đặt. Một cách khác để có được xung quanh vấn đề này là copy đúng phiên bản của tập tin bị hỏng và ghi một đĩa CD mới bằng phiên bản mới. Hướng dẫn chi tiết để thực hiện sửa chữa này có thể được tìm thấy bằng cách tìm kiếm cho “lỗi phân tích cú pháp biểu hiện.”

Các loại khác của lỗi Registry

Một lỗi phân tích cú pháp kết hợp với các thông báo lỗi khác có thể là một dấu hiệu cho thấy máy tính đòi hỏi bảo trì registry. Hầu hết các lỗi máy tính là do hỏng mục đăng ký, tương tự như cách một lỗi phân tích cú pháp đã được gây ra bởi một tập tin bị hỏng. Tìm hiểu về những cách nhanh nhất để tăng lỗi phân tích cú pháp, và tốc độ máy tính và hiệu quả sẽ tăng lên. Chăm sóc một lỗi phân tích cú pháp sẽ mất vài giây thay vì vài giờ sau khi thực hiện bảo trì registry triệt để.

Theo Khoan rút lõi bê tông

Làm thế nào để sửa chữa một lỗi Parse
Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *